I morgon är det måndag.

I morgon är det måndag igen.

Många människor kommer att gå upp på morgonen,
äta sin frukost,
göra sig i ordning,

Die Hard.

En av uppgifterna under kursen Fotografins filosofi II var att iscensätta bilder som utmanar de etablerade normerna för manligt och kvinnligt. Mina tvärtom bilder är hämtade från filmvärlden. Jag har valt att gestalta två typiska manliga profiler genom att använda mig av en kvinnlig modell.