Symbolik och drömmar.

Vi människor har använt oss av konsten för att uttrycka tankar, känslor och för att lämna avtryck ända sen vi har blivit medvetna av vår förmåga att kommunicera. De äldsta grottmålningarna vi känner är sextiofyra tusen år gamla.

Grottmålningarna i Lascaux (Frankrike) är ca tjugo tusen år gamla och avbildar djur, jakt men även andra symboliska figurer och mönster. De människor som skapade målningarna måste ha känt ett enormt behov av att uttrycka och förmedla sina tankar och känslor genom konsten, och de lyckades. Idag kan vi betrakta målningarna, känna igen motiven och förstå hur skaparna tänkte och kände.

Motiven på smycket som avbildas förmedlar tankar och känslor på samma sätt som grottmålningarna och all efterföljande konst alltid har gjort. Skaparen har ett klart syfte med det, att kapsla in och bevara något som idag känns värdefullt för att förmedla det till de som berörs av det när tiden är rätt, men även lämna ett avtryck precis som grottmålningsskaparna har gjort.