April: På väg in i medeltiden.

2019 har varit ett år av omställningar, hårt arbete och tuffa prioriteringar. Det har inneburit färre bildtillfällen än tidigare år, men ändå tillräckligt många för att hålla intresset för konsten levande.

Några av de tillfällen som har erbjudits gestaltas månadsvis av de bilder som finns i artikeln, med aprilbilden som en typ av omslagsbild.


Januari: Rivning i Spånga.


Februari: Vikingarnas arv.


Mars: Fettisdagen


Maj: Kindahls dansskola - ”Alla ska få vara med”.


Juni: Förorten.


Juli: Hipster Wedding.


Augusti: 37!


September: Övernattningen.


Oktober: Ser du månen?


November: Förorten.


December: Skärgården.

God fortsättning och gott nytt och bildrikt år 2020!