Lysstring!

Till alla blivande ansvarsfulla medborgare.

Jag vill vända mig till alla er som är på väg att ta klivet in i det ansvarsfulla vuxna medborgarlivet och har en ambition att leva ett medvetet liv i dagens nyliberala samhälle.

När det är dags att rösta för första gången tycker jag att ni ska uppdatera era kunskaper kring den här typen av samhälle. Som en liten hint på vad ni kan fokusera på kan jag rikta era blickar åt de marknadsprinciper som driver det och som tillåter att allt privatiseras och drivs i syfte att generera största möjliga vinster åt sina ägare. Vad det kan innebära konkret? Ja, om någon av er, säg en nybliven förälder med barnet eller barnen i vagnen, råkar ta fel på reglerna och åker kommunalt utan giltigt färdbevis skulle straffet bli att betala nära fyrtio gånger biljettkostnaden. Ett mycket smart sätt att tjäna in en extra slant eller hur? Fundera noga om det är ett sådant samhälle du vill att ditt nyfödda barn ska växa upp i och lägg din röst accordingly.

Samtidigt vill jag ställa en fråga, om än retorisk, till alla er som har gett medgivande till den här typen av utveckling. Hur i hela fridens namn tänkte ni?