Terminator.

En av uppgifterna under kursen Fotografins filosofi II var att iscensätta bilder som utmanar de etablerade normerna för manligt och kvinnligt. Mina tvärtom bilder är hämtade från filmvärlden. Jag har valt att gestalta två typiska manliga profiler genom att använda mig av en kvinnlig modell.

Modellen strävar efter att härma de typiska manliga egenskaper som utstrålas i de två filmgestalterna. Den ena är Arnold Schwarzenegger's Terminator och den andra är Bruce Willis' Die Hard. Även om det handlar om en maskin i det första fallet utstrålar maskinen typiska manliga egenskaper.

Det är lite av en utmaning att helt utelämna de element som utstrålar kvinnlighet för att iscensätta och gestalta en sådan tvärtom-bild. Jag är dessutom lite tveksam till den här typen av tvärtom-bilderna eftersom jag inte tror att jag egentligen frångår normerna. Jag tror att hur mycket jag än försöker gestalta kvinnan som en "agerande" individ kommer kvinnan alltid att utgöra ett objekt som ska betraktas, särskilt av männen. Även om hon inte betraktas för att hon utstrålar de typiska kvinnliga egenskaperna kommer hon antagligen att betraktas av männen (och av kvinnorna själva för den delen) för att hon bryter normen och intar en annan banbrytande position. Det blir kanske som en shock att uppleva en sådan avvikelse. Jag känner därför inte att mina tvärtom-bilder är så "tvärtom" och utmaningen att gestalta en sådan genuin tvärtom-bild kvarstår.