Kära Tomte, jag önskar mig en liten blå bil.

Man ska endast ge löften som man vet att man kan hålla, stora som små sådana. Årets bilder handlar om ett sådant löfte, stort och betydelsefullt.

Symbolik och drömmar.

Vi människor har använt oss av konsten för att uttrycka tankar, känslor och för att lämna avtryck ända sen vi har blivit medvetna av vår förmåga att kommunicera. De äldsta grottmålningarna vi känner är sextiofyra tusen år gamla.

Isolering.

Som om världen inte hade tillräckligt många bekymmer med krig, svält, miljöförstörelse och ojämlika villkor behöver vi nu hantera ännu en plåga och det bästa sättet att få kontroll över det verkar vara att helt isolera oss från omvärlden.

Året i bilder - December 2020.

Hur kan någon beskriva ett år som 2020? ”Nådens år” skrev en god vän, och jag tycker att det är en lysande sammanfattning.

Ett år av bilder.

2019 har varit ett år av omställningar, hårt arbete och tuffa prioriteringar. Det har inneburit färre bildtillfällen än tidigare år, men ändå tillräckligt många för att hålla intresset för konsten levande.