Isolering.

Som om världen inte hade tillräckligt många bekymmer med krig, svält, miljöförstörelse och ojämlika villkor behöver vi nu hantera ännu en plåga och det bästa sättet att få kontroll över det verkar vara att helt isolera oss från omvärlden.

Ett år av bilder.

2019 har varit ett år av omställningar, hårt arbete och tuffa prioriteringar. Det har inneburit färre bildtillfällen än tidigare år, men ändå tillräckligt många för att hålla intresset för konsten levande.

The surroundings.

Print i olika storlekar och monterat på olika material. Exempelstorlek: 150x100 cm monterat på plexiglas. Pris: 11500:- Beställning via sidans kontaktfunktion.

Entering life

De första stegen in i ett spännande och härligt liv.

Lysstring!

Till alla blivande ansvarsfulla medborgare.

Jag vill vända mig till alla er som är på väg att ta klivet in i det ansvarsfulla vuxna medborgarlivet och har en ambition att leva ett medvetet liv i dagens nyliberala samhälle.