Med gudarnas beskydd.

Det var en ära och en bedrift att ge sig på vikingafärd oavsett om resan gick ut på att handla eller plundra. En del nordbor, för det mesta unga män, gav sig därför iväg på jakt efter rikedomar och berömmelse.

Mycket hände under de ungefär tre hundra år som vi idag har benämnt vikingatiden. Människorna från viken reste både åt öst och åt väst för att återvända hem med världens dyrbarheter. I många fall rörde sig om fredlig byteshandel men i vissa fall innebar det plundring och grymheter.

Bilderna har som syfte att skildra mödrarnas böner till gudarna som ska beskydda deras söner i krig.