I förortens betong

Det är så svårt att skriva text till den här bilden. Antigen behöver jag censurera för att det ska vara politiskt korrekt eller annars skriva mina ärliga tankar och åsikter och riskera att hamna i blåsväder.

Efter att ha upplevt området i mer än fyra år har jag kunnat utveckla insikter om många människors livsvillkor. Om en utomstående skulle göra ett försök att jämföra det med andra områden med hög socioekonomiskt status skulle misär kunna vara bland de första beskrivande substantiv han eller hon sannolikt skulle tänka på. Själv ser jag människor som mobiliserar alla möjliga förutsättningar de har för att kämpa sitt yttersta och försöka möta de enorma samhällskraven. Och visst blir det fel ibland, speciellt med tanke på att stödet från omgivningen verkligen är minimal.

Jag hoppas att bilden stimulerar egna associationer som utmanar föreställningar och fördomar.