Kristendomen på Gotland.

Från en grym viking har Olof Haraldsson kommit att bli Olof den helige. Han har varit en av dem som har infört kristendomen på Gotland och ett antal minnesmärken från hans tid finns kvar än idag.

Ett framtida projekt kommer därför att gestalta Olof, lite uppvärmning är aldrig fel dock.


Olof Haraldsson arbetar för att införa kristendomen på Gotland.