Mot ännu flera och mer sofistikerade projekt.

Nästa omgång företagsporträtt för Arbetsmiljökonsulterna är ett faktum. Företaget expanderar och åtar sig flera och flera komplexa projekt. 

När ett företag är såpass kompetent för att ansvara för säkerheten i byggprojekt på bland annat flygplatser och miljöstationer blir det aktuellt för lämpliga marknadsföringsbilder. Företagets samlade kompetens och konsulternas självförtroende behöver självklart speglas på bilderna. Ett par exempel syns här.

Lycka till!