Självsäkerhet och tillförlitlighet.

Hur kan en bild ta fram kvaliteterna av en konsult vars mål är att garantera en säker arbetsmiljö? Det är många dimensioner som behöver tas med i planeringen av en sådan bildsession. 

Bilderna behöver utstråla konsultens kompetens, erfarenhet men även personligheten. Det var en utmaning med tanke på tidsramen och väderförhållandena men till slut, och efter två försök, lyckades vi pricka de bilder som bäst förmedlar konsultens och företagets anda. Nu finns det så gott som obegränsade promotion-möjligheter.