I förortens betong.

Det är så svårt att skriva text till den här bilden. Antigen behöver jag censurera för att det ska vara politiskt korrekt eller annars skriva mina ärliga tankar och åsikter och riskera att hamna i blåsväder.

Kristendomen på Gotland.

Från en grym viking har Olof Haraldsson kommit att bli Olof den helige. Han har varit en av dem som har infört kristendomen på Gotland och ett antal minnesmärken från hans tid finns kvar än idag.

Självsäkerhet och tillförlitlighet.

Hur kan en bild ta fram kvaliteterna av en konsult vars mål är att garantera en säker arbetsmiljö? Det är många dimensioner som behöver tas med i planeringen av en sådan bildsession. 

Mot ännu flera och mer sofistikerade projekt.

Nästa omgång företagsporträtt för Arbetsmiljökonsulterna är ett faktum. Företaget expanderar och åtar sig flera och flera komplexa projekt. 

Inför studenten.

Studenten är nära. Det är högtid att börja förberedda och ordna inbjudningskortet. Att planera i tid har sina fördelar.